معنی و ترجمه کلمه good morning به فارسی good morning یعنی چه

good morning


صبح شمابخير

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها