معنی و ترجمه کلمه good morning به فارسی good morning یعنی چه

good morning


صبح شمابخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها