معنی و ترجمه کلمه good performance guarantee به فارسی good performance guarantee یعنی چه

good performance guarantee


قانون ـ فقه : ضمانت حسن انجام کار

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها