معنی و ترجمه کلمه good relations به فارسی good relations یعنی چه

good relations


روابط حسنه
قانون ـ فقه : روابط حسنه ،مناسبات حسنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها