معنی و ترجمه کلمه good tidings به فارسی good tidings یعنی چه

good tidings


مژده ،بشارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها