معنی و ترجمه کلمه good-breeding به فارسی good-breeding یعنی چه

good-breeding


تربيت ،اصالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها