معنی و ترجمه کلمه good-humouredly به فارسی good-humouredly یعنی چه

good-humouredly


به خوش خلقى ،با صبر و،تحمل ،به شوخى ،از روى خوش طبعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها