معنی و ترجمه کلمه good-naturedly به فارسی good-naturedly یعنی چه

good-naturedly


با خوش طبعى ،به خوش اخلاقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها