معنی و ترجمه کلمه good به فارسی good یعنی چه

good


موجه نسبتا "زياد،فايده ،(در جمع)،جنس ،توپ زنده ،کالا،خوب ،نيکو،نيک ،پسنديده ،خوش ،مهربان ،سودمند،مفيد،شايسته ،قابل ،پاک ،معتبر،صحيح ،ممتاز،ارجمند،کاميابى ،خير،سود،مال التجاره ،مال منقول ،محموله
قانون ـ فقه : اجناس
بازرگانى : جنسورزش : مسير خاکى مرطوب و محکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده