معنی و ترجمه کلمه goodness of fit به فارسی goodness of fit یعنی چه

goodness of fit


ميزان انطباق( در منحنيها)
روانشناسى : ميزان انطباق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها