معنی و ترجمه کلمه goods and services به فارسی goods and services یعنی چه

goods and services


بازرگانى : کالاها و خدمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها