معنی و ترجمه کلمه goods in pledge به فارسی goods in pledge یعنی چه

goods in pledge


کالاى گروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها