معنی و ترجمه کلمه goods on approval به فارسی goods on approval یعنی چه

goods on approval


تحويل کالا به شرط قبولى
بازرگانى : کالاهاى مشروط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها