معنی و ترجمه کلمه goods on consignment به فارسی goods on consignment یعنی چه

goods on consignment


بازرگانى : کالاهاى امانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها