معنی و ترجمه کلمه goofy foot به فارسی goofy foot یعنی چه

goofy foot


ورزش : موج سوارى که بجاى پاى چپ پاى راست را روى تخته بجلو مى گذارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها