معنی و ترجمه کلمه goose-step به فارسی goose-step یعنی چه

goose-step


قدم اهسته ،رژه بابدن راست وبدون خم کردن زانوچنانکه درپياده ن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها