معنی و ترجمه کلمه gooseberry به فارسی gooseberry یعنی چه

gooseberry


سفرس ،انگور فرنگى ،رنگ سياه مايل به ارغوانى ،بپا يا مراقب دوشيزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها