معنی و ترجمه کلمه goosey به فارسی goosey یعنی چه

goosey


)goosy(شبيه غاز،احمق ،ترسو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها