معنی و ترجمه کلمه gorge به فارسی gorge یعنی چه

gorge


دره کوچک ،حلق ،دره تنگ ،گلوگاه ،ابکند،شکم ،گدار،پر خوردن ،زياد تپاندن ،با حرص و ولع خوردن ،پر خورى کردن ،پر خورى
عمران : گذرگاه تنگ بين دو کوه
معمارى : تنگ
زيست شناسى : تنگه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها