معنی و ترجمه کلمه gorgonzola به فارسی gorgonzola یعنی چه

gorgonzola


نوعى پنير چرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها