معنی و ترجمه کلمه goshawk به فارسی goshawk یعنی چه

goshawk


(ج.ش ).باز،قوش قزل ،الاطوفان
ورزش : باز بال کوتاه شکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها