معنی و ترجمه کلمه gosplan به فارسی gosplan یعنی چه

gosplan


سازمان برنامه ريزى شوروى( گوپسلان)
بازرگانى : سازمان برنامه ريزى شوروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها