معنی و ترجمه کلمه gossamery به فارسی gossamery یعنی چه

gossamery


بندشيطان ،لعاب خورشيد،پارچه بسيارنازک ،خفيف ،لطيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها