معنی و ترجمه کلمه gosseneck tool به فارسی gosseneck tool یعنی چه

gosseneck tool


علوم مهندسى : ابزار دوخمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها