معنی و ترجمه کلمه gossip به فارسی gossip یعنی چه

gossip


شايعات بى اساس ،شايعات بى پرو پا،اراجيف ،بد گويى ،شايعات بى اساس دادن ،درى ورى گفتن يانوشتن ،سخن چينى کردن ،خبر کشى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها