معنی و ترجمه کلمه gossypol به فارسی gossypol یعنی چه

gossypol


(ش ).رنگدانه سمى پنبه دانهC30 H30 O

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها