معنی و ترجمه کلمه gothicize به فارسی gothicize یعنی چه

gothicize


بسبک گوتيک در امدن ،بسبک گوتيک در اوردن ،زمخت و بدون ظرافت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها