معنی و ترجمه کلمه gottschaldt's figures به فارسی gottschaldt's figures یعنی چه

gottschaldt's figures


روانشناسى : شکلهاى گوتشالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها