معنی و ترجمه کلمه gouge به فارسی gouge یعنی چه

gouge


منقار،اسکنه جراحى ،بزورستانى ،غضب ،جبر،در اوردن ،با اسکنه کندن ،بزور ستاندن ،گول زدن
علوم مهندسى : ناودانى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها