معنی و ترجمه کلمه gout به فارسی gout یعنی چه

gout


(طب )نقرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها