معنی و ترجمه کلمه gout به فارسی gout یعنی چه

gout


(طب )نقرس

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها