معنی و ترجمه کلمه gouty به فارسی gouty یعنی چه

gouty


نقرس دار،نقرسى ،متورم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها