معنی و ترجمه کلمه governance به فارسی governance یعنی چه

governance


طرز حکومت ،اعمال قوه ،اختياردارى ،نظارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها