معنی و ترجمه کلمه government circles به فارسی government circles یعنی چه

government circles


قانون ـ فقه : دواير حکومتى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها