معنی و ترجمه کلمه government control به فارسی government control یعنی چه

government control


نظارت دولتى
بازرگانى : کنترل دولتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها