معنی و ترجمه کلمه government expenditures به فارسی government expenditures یعنی چه

government expenditures


بازرگانى : هزينه هاى دولت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها