معنی و ترجمه کلمه graafian follicle به فارسی graafian follicle یعنی چه

graafian follicle


کيسه گراف( نام کيسه کوچکى است درتخمدان)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها