معنی و ترجمه کلمه grab به فارسی grab یعنی چه

grab


چنگک ،ربودن ،قاپيدن ،توقيف کردن ،چنگ زدن ،تصرف کردن ،سبقت گرفتن ،ربايش
علوم مهندسى : قلاب
عمران : بيل حفارى دندانه دار
معمارى : ابزارگير
قانون ـ فقه : غصب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها