معنی و ترجمه کلمه grabber hand به فارسی grabber hand یعنی چه

grabber hand


کامپيوتر : دست گيرنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها