معنی و ترجمه کلمه grabble به فارسی grabble یعنی چه

grabble


کورمالى کردن ،با دست پى چيزى گشتن ،با دست ماهى گرفتن ،پهن نشستن ،جمع اورى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها