معنی و ترجمه کلمه graben به فارسی graben یعنی چه

graben


فرو زمين ،نهر،گودال ،فرو رفتگى در پوسته زمين
معمارى : فروزمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها