معنی و ترجمه کلمه gracelessly به فارسی gracelessly یعنی چه

gracelessly


به زشتى ،از روى قباحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها