معنی و ترجمه کلمه gracelessness به فارسی gracelessness یعنی چه

gracelessness


زشتى ،قباحت ،هرزگى ،بى نزاکتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها