معنی و ترجمه کلمه gracious به فارسی gracious یعنی چه

gracious


توفيق دهنده ،فيض بخش ،بخشنده ،رئوف ،مهربان ،دلپذير،زير دست نواز،خير خواه ،(ک).خوشايند،مطبوع داراى لطف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها