معنی و ترجمه کلمه gradate به فارسی gradate یعنی چه

gradate


بتدريج و بطور غير محسوس تغيير رنگ دادن ،بتدريج بارنگ ديگراميختن ،درجه بندى کردن ،مخلوط کردن ،تدريجا عمل کردن يا شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها