معنی و ترجمه کلمه grade score به فارسی grade score یعنی چه

grade score


روانشناسى : نمره کلاسى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها