معنی و ترجمه کلمه grade به فارسی grade یعنی چه

grade


دسته بندى کردن ،طبقه بندى کردن کلاسه کردن ،کلاس کيفيت ،زبرى ،نوع ،درجه بندى کردن ،رتبه بندى کردن ،گراد،کلاس ،پايه ،درجه بندى ،رتبه ،مرحله ،درجه شدت(مرض وتب)،انحراف ازسطح تراز،الگوى لباس ،ارزش نسبى سنگ معدنى ،درجه موادمعدنى ،درجه بندى کردن ،دسته بندى کردن ،طبقه بندى کردن ،جورکردن ،باهم اميختن ،اصلاح نژادکردن ،هموارکردن ،شيب منظم دادن ،تسطيح کردن ،نمره دادن
علوم مهندسى : نوع
کامپيوتر : درجه بندى
معمارى : درجه
قانون ـ فقه : در پايه اى قرار گرفتن
روانشناسى :

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها