معنی و ترجمه کلمه gradeability به فارسی gradeability یعنی چه

gradeability


علوم نظامى : قابليت عبور خودرو از شيبها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها