معنی و ترجمه کلمه graded potential به فارسی graded potential یعنی چه

graded potential


روانشناسى : پتانسيل مدرج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها