معنی و ترجمه کلمه grading به فارسی grading یعنی چه

grading


طبقه بندى ،ترکيب دانه اى ،نمره گذارى
علوم مهندسى : دسته بندى
معمارى : دانه بندى
روانشناسى : درجه بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها