معنی و ترجمه کلمه graduated circle of an alidade به فارسی graduated circle of an alidade یعنی چه

graduated circle of an alidade


دايره مدرج زاويه ياب
معمارى : صفحه درجه دار زاويه سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها