معنی و ترجمه کلمه graduated cylinder به فارسی graduated cylinder یعنی چه

graduated cylinder


شيمى : استوانه مدرج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها